Oficjalny sklep internetowy
firmy Silesia Parts s.c.
dostawcy części dla klubów BMW:
Automatyczny System Obsługi - Będziesz Miał Wybór

Wyszukiwarka części

oryginalnych i zamiennych

• Numer oryginału BMW

pełny 11 znaków lub 7 ostatnich

• Numer zamiennika

Katalog oryginałów

logowanie: eu111111 / bmwetk1


Szczegóły

Regulamin sklepuPkt 1
Postanowienia ogólne

1. Automatyczny System Obsługi - Będziesz Miał Wybór (w skrócie ASO-BMW) to oficjalny sklep internetowy firmy Silesia Parts S.C. z siedzibą w 44-240 Żory, ul. Boryńska 44c, REGON: 241431360, NIP: 651-169-82-17 Organ rejestrujący: Prezydent miasta Żory, KRS: 15538/2009, 15539/2009, mail: sklep@aso-bmw.pl zwany dalej Sprzedającym

2. Kupującym jest osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna, która dokonała rejestracji w sklepie internetowym ASO-BMW.pl zwanym dalej Kupującym

3. Towar - nowe oryginalne i zamienne części na zakup których wystawiony jest dowód zakupu, objęte gwarancją producenta, podane w cenach brutto (z podatkiem VAT)

4. Serwis - sklep internetowy ASO-BMW.pl prowadzony pod adresem www.ASO-BMW.pl

5. Konto - profil przypisany Kupującemu po zarejestrowaniu się w Serwisie

6. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Serwis są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.

Pkt 2
Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia w Serwisie całą dobę. Zamówienia odbywają się poprzez dodanie interesującego Towaru do koszyka i wysłaniu zamówienia.

2. Amortyzatory zawieszenia oraz tarcze hamulcowe sprzedawane są kompletami po 2 sztuki. Cena w cenniku dotyczy 1 sztuki.

Pkt 3
Realizacja zamówień

1. Oferta Serwisu zachowuje ważność na terenie całej Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dodatkowych ustaleń Kupującego ze Sprzedającym.

2. Termin dostawy od momentu wysłania Towaru do Kupującego wynosi zazwyczaj 24h (w dni robocze). Sklep internetowy ASO-BMW.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie wynikające z błędnych lub niepełnych danych wysyłkowych podanych przez Kupującego.

3. Dostawy krajowe realizowane sa ubezpieczoną przesyłką kurierską DPD:
- przesyłka po przedpłacie na konto do 30kg - 18 zł
- przesyłka pobraniowa (płatność kurierowi przy odbiorze) do 30kg - 23 zł
- przy zamówieniu powyżej 800 zł przesyłka gratis

4. Kupujący zostanie poinformowany przez ASO-BMW.pl o przybliżonym terminie realizacji zamówienia oraz terminie dostawy.

5. Termin realizacji zamówień:
- w przypadku Towarów dostępnych w magazynie sklepu internetowego ASO-BMW.pl termin realizacji nie przekracza 2 dni roboczych
- w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do kilkunastu dni
- w przypadku oryginalnych części BMW niedostępnych w magazynie ASO-BMW.pl czas oczekiwania wynosi od 3 do 6 dni roboczych, termin ten może się skrócić w określonych okolicznościach

6. W przypadku, gdy obiecany maksymalny czas kompletacji zamówienia jest przekroczony, a część Towarów objętych zamówieniem nie zostanie skompletowana, Sprzedający poinformuje Kupującego jaki Towar jest niedostępny. Kupujący w sytuacji opisanej powyżej może:
- wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a następnie po jego bezskutecznym upływie
- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego

Pkt 4
Płatności

1. Gotówka - w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego

2. Przedpłata - przelewem przed dostawą towaru

3. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki

Pkt 5
Reklamacje

1. Sklep internetowy ASO-BMW jako Sprzedający jest pośrednikiem w procesie reklamacji między Kupującym a producentem części.

2. Reklamacja poprzedzona jest pisemnym oświadczeniem o przystąpieniu do procedury reklamacyjnej.

3. Na Kupującym ciąży obowiązek wykazania, że dany towar zakupił u Sprzedającego, wzór formularza reklamacyjnego (pobierz) który może usprawnić procedure reklamacyjną.

4. Za termin rozpoczęcia reklamacji uznaje się termin otrzymania przesyłki. Po stwierdzeniu przez naszego pracownika zgodności z w/w punktami, wadliwy Towar zostaje odesłany do producenta - czas na ekspertyzę reklamowanego towaru to 14 dni. W wyjątkowych przypadkach (wymiana ciężko dostępnych części, naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz) okres ten może zostać dodatkowo wydłużony. O przebiegu procesu informujemy na bieżąco na każde zapytanie Kupującego.

5. W przypadku uznanej reklamacji, Kupujący ma prawo do:
- otrzymania produktu sprawnego (koszt ponownej wysyłki do klienta pokrywa ASO-BMW.pl)
- otrzymania równowartości produktu (koszty dotychczasowych wysyłek nie będą jednak uwzględniane)

6. O tym jaką formę wybiera Kupujący podaje w formularzu reklamacyjnym. Jeśli zdecyduje się na wymianę produktu na nowy a producent nie będzie w stanie dostarczyć sprawnego Towaru, Kupujący otrzyma równowartość produktu, o czym zostanie poinformowany.

7. Towar nie podlega reklamacji gdy:
- plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację Towaru
- wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
- usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż w takim warsztacie)
- usterka spowodowana jest użytkowaniem danego Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią orzekającą o odrzuceniu reklamacji.

9. Roszczenia z tytułu gwarancji dotyczą jedynie samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą innych kosztów takich jak: transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

10. Reklamacje części oryginalnych BMW rozpatrują wyłącznie Dealerzy BMW Polska, których lista znajduje się na stronie internetowej www.bmw.pl. Reklamowana część musi być zamontowana w samochodzie. Sprawdzeniu podlega przyczyna wystąpienia usterki części i prawidłowość jej montażu zgodnego z technologią producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie związanych z wadą części reklamacja zostaje oddalona. Reklamacja na podzespoły elektroniczne (sterowniki elektroniczne, elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu, elementy sytemu bezpieczeństwa biernego) oraz części kodowane może być rozpatrywana wyłącznie gdy były one montowane u Dealerów BMW Polska.

Pkt 6
Zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniżej określonych:
1.1 Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
1.2 Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów

2. Na Kupującym ciąży obowiązek wykazania, że dany towar zakupił u Sprzedającego.

3. ASO-BMW.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku transportu towaru zwracanego.

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Części oryginalne BMW nie podlegają zwrotom.

6. Towary z działu Tuning, EBC, oraz inne sprowadzane od producenta pod indywidualne zamówienie klienta podlegają zwrotowi z zachowaniem standardowego terminu ale dodatkowo po dokonaniu opłaty w kwocie 250zł brutto (równowartość kosztu zwrotu towaru do producenta).

Pkt 7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem bazy danych klientów sklepu internetowego ASO-BMW.pl jest firma Silesia Parts S.C. Michał Osmałek Paweł Tomaszewicz która to przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego następuje tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych oraz gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycząc, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 833 z późn. zm.), w momencie rejestracji w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na zbieranie danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.

4. Usunięcie danych osobowych Kupującego z bazy danych Serwisu skutkuje wyrejestrowaniem Kupującego i jego rezygnacją z możliwości korzystania z Serwisu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeśli uzna, że dane podane przez Kupującego w procesie rejestracji mogą być fikcyjne, nieprawdziwe lub należącymi do innej osoby.

Pkt 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw, a sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny.

2. Wykreślenie lub wprowadzenie wzmianki dotyczącej przepisów przejściowych. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin dotychczas obowiązujący. Konsument, który zawarł umowę przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu może zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu, wówczas stosowane będą w stosunku do niego postanowienia obecnie obowiązującego regulaminu.

3. Ceny obowiązują jedynie w sklepie internetowym www.ASO-BMW.pl

Copyright 2013-2020 ASO-BMW. Wszelkie prawa zastrzeżone.